Godziny Dziekańskie dnia 15.12.2022 od godz. 14:00 do godz. 16:00

grafika dot. godzin dziekańskich

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego wprowadza  „godziny dziekańskie” w dniu 15 grudnia 2022 r. (czwartek) od godz. 14:00 do godz. 16:00 dla wszystkich studentów Wydziału MT.

Dla studentów na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, dla których zajęcia odbywają się na ul. Konwiktorskiej 2 „godziny dziekańskie" rozpoczną się o godz. 13:30.

Decyzja Dziekana MT nr 27/2022 »