Aktualności

Działalność Instytutu Technik Wytwarzania to nie tylko nauka, badania i dydaktyka, lecz także przedsięwzięcia jak seminaria, sympozja. Budowanie platform dających możliwość dyskusji i wymiany wiedzy na poziomie B2B, a przede wszystkim w układzie Uczelnia-Przemysł z udziałem studentów, stanowi istotną wartość w naszej misji. Ze względu na posiadane doświadczenie w pełni rozumiemy potrzebę współpracy z przemysłem, nie tylko w zakresie wspólnych projektów, czy świadczenia usług ale jako źródło doskonalenia procesów dydaktycznych.

Instytut Technik Wytwarzania WIP PW - aktualności

 

pozostałe aktualności