SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia oferuje szkolenia dla pracowników przemysłu obronnego

Program i zakres szkoleń jest w każdym przypadku dostosowywany do potrzeb danego zakładu przemysłu obronnego. Przykładowy program szkolenia z zakresu broni strzeleckiej jest następujący:

1. Materiały wybuchowe i podstawy balistyki wewnętrznej i zewnętrznej; wykład, laboratorium – 30 godz.
2. Podstawy budowy broni i amunicji strzeleckiej; wykład, laboratorium – 60 godz.
3. Modelowanie matematyczne w zastosowaniu do broni i amunicji strzeleckiej; wykład – 10 godz.
4. Metodyka obliczeń funkcjonalnych i wytrzymałościowych; projektowanie, laboratorium; - 20 godz.