STUDIA II STOPNIA

STUDIA II STOPNIA
Specjalność UZBROJENIE na studiach II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest unikalna na Politechnice Warszawskiej!

Kształcenie studentów w zakresie specjalności uzbrojenie na Politechnice Warszawskiej ma długie tradycje, które sięgają okresu międzywojennego XX w.
W czasie studiów, student pogłębia i rozszerza wiedzę zdobytą podczas studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Szczególny nacisk jest kładziony na wykorzystanie metod modelowania matematycznego i technik komputerowych w procesie projektowania, produkcji i podczas badań sprzętu uzbrojenia. Nasi absolwenci:
- charakteryzują się dobrą znajomością wiedzy technicznej, na poziomie magisterskim;
- są przygotowani do samodzielnego i twórczego rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i technologicznych, w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji sprzętu uzbrojenia;
- znają i umiejętnie stosują techniki komputerowe, w tym: MES, CAD, CAM.

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów (oprócz podyplomowych) odbywa się wyłącznie przez stronę internetową: https://zapisy.pw.edu.pl/

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie: www.pw.edu.pl/kandydaci
Informacji na temat zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia udziela:
Biuro ds. Przyjęć na Studia
Gmach Główny, pl. Politechniki 1, pok. 66, w godz. od 9 do 15.
tel. 22-629-60-70, 22-234-74-12, fax: 22-234-74-29