Historia Zakładu

Powojenne dzieje jednostki  w opracowaniu dr inż. Cypriana Suchockiego pt. Historia Zakładu Mechaniki i Technik Uzbrojenia PW w latach 1946-2017.

Opracowanie dostępne jest na stronie Biuletynu Politechniki Warszawskiej 

 pt. Historia Zakładu Mechaniki i Technik Uzbrojenia 

W roku 1946, na odtwarzanej po wojnie Politechnice Warszawskiej utworzony został Oddział Uzbrojenia, który wszedł w skład Wydziału Mechanicznego PW. Rolę opiekuna Oddziału Uzbrojenia sprawował prof. Stanisław Płużański, który łączył tę funkcję ze stanowiskiem dziekana wydziału. Zmiany strukturalne wprowadzone na Politechnice Warszawskiej w 1951 r. obejmowały m.in. rozwiązanie Wydziału Mechanicznego (…)” -