2018

Ścianka aluminiowa

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na dostawę ścianki aluminiowej

Termin składania ofert 09.02.2018 godzina 12:00

Urządzenie do czyszczenia posadzek kamiennych

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę urządzenia do czyszczenia posadzek kamiennych

Termin składania ofert 26.02.2018 godzina 12:00

Przegląd zabezpieczania przeciw pożarowego

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej/ na wykonanie przeglądu zabezpieczania przeciw pożarowego budynków Wydziału Inżynierii Produkcji  PW

Termin składania ofert 23.02.2018 godzina 12:00

Audyt projektu Badawczo Rozwojowego finansowanego ze środków NCBiR

Zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej na przeprowadzenie audytu projektu Badawczo Rozwojowego finansowanego ze środków NCBiR

Termin składania ofert 19.03.2018 godzina 12:00

Studnia 2018

Zaproszenie do składania propozycji ofertowej na usługę:

Materiały biurowe

Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Inżynierii Produkcji - Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Dostawa tonerów

Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa oryginalnych tonerów, tuszy i bębnów do urządzeń drukujących na potrzeby jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Inżynierii Produkcji - Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Przeglądy budynków

Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu obowiązkowych rocznych przeglądach budynków, budowli, obiektów budowlanych wchodzących w skład Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Przedmiotem postępowania

Dostawa, montaż i ustawienie przez Wykonawcę  40 szt. krzeseł w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu

Konkurs na partnera do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego zgodnie ze szczegółowym wykazem mebli zawartym w załączniku nr 2 i załączniku nr 3.

Badanie RTG

Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na wykonaniu badań radiograficznych 15 odlewów wg normy EN 12681

Modernizacja mikroskopu ITW

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji układu akwizycji i analizy obrazu stanowiska wyposażonego w mikroskop metalograficzny Olympus BX 51M

Sprzedaż obrabiarek

Wyprzedaż obrabiarek z hali maszyn w Gmachu Starym Technologicznym Warszawa ul. Narbutta 86

Miernik wodoru

Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na podłączeniu czujnika wilgotności wodoru do sieci zasilającej piec do spiekania prętów wolframowych na potrzeby Wydziału Inżynierii Produkcji – Instytut Mechaniki i Poligrafii, ul Narbutta 85. 02-524 Warszawa.   

System zabezpieczeń gniazda montażowego

Przedmiotem postępowania jest dostawa elementów systemu zabezpieczeń gniazda montażowego na potrzeby Instytutu Technik Wytwarzania

Dostawa ślimaka

Przedmiotem postępowania jest dostawa ślimaka ze strefą barierową do posiadanej przez Zamawiającego wytłaczarki jednoślimakowej firmy Metalchem T45VS

Badania struktury napoin w transmisyjnym mikroskopie elektronowym

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badania struktury napoin w transmisyjnym mikroskopie elektronowym na potrzeby Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji –Politechniki Warszawskiej